เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ www.thesoulresort.com – ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”

เงื่อนไขการใช้งานนี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่จะแนะนำคุณตลอดการใช้งานไซต์นี้ โดยการเยี่ยมชมไซต์นี้และใช้บริการของไซต์ คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนด ประกาศ และเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีการแก้ไข

I. ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

การใช้งานทางกฎหมายส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ส่งซ้ำ แสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาใดๆ ที่พบในไซต์นี้

ผู้ใช้บริการตกลงด้วยว่าจะไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ

การแก้ไขข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่พบในไซต์นี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการจองออนไลน์

การจองทั้งหมดจำเป็นต้องมีชื่อ-สกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และอาจต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรณ๊ที่ผู้ใช้บริการส่งรายละเอียดที่เป็นการฉ้อโกงโดยเจตนา; กรณีที่การชำระเงินล้มเหลว กรณีที่มีความล่าช้าในการเดินทาง และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือดิจิทัล

การยกเลิกการจองที่ได้รับผลกระทบจากโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนออื่นๆ ดีลตามฤดูกาล และอัตราแบบจ่ายครั้งเดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่า แขกที่สำรองห้องพักไว้แล้วไม่มาปรากฏตัว และผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถยกเลิกการจองได้อย่างสมบูรณ์ อาจถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของการเข้าพัก

รายละเอียดของห้องพัก รูปถ่าย และอัตราราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งจะได้รับการแก้ไขและปรับปรุงทันทีที่เราได้รับทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ เดอะ โซล รีสอร์ท เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 10 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย 18110 – สงวนลิขสิทธิ์

จองห้องพัก

-